Ham Radio


Od 1970 roku (miałem wtedy 16 lat) posiadam licencję krótkofalowca pierwszej kategorii, znak wywoławczy SP3ELD. Czasu aktualnie mam zbyt mało na większą aktywność w eterze, poza tym Internet stanowi dużą konkurencję dla krótkofalarstwa...

Jednak w minionych latach, głównie na przełomie 1980/81, udało mi się uzyskać członkostwo elitarnego klubu najlepszych krótkofalowców polskich (SPDXClub), z numerem kolejnym 367.

Jestem przedstawicielem na Polskę Światowego Związku Krótkofalowców - Chrześcijan (WACRAL). Z tego to powodu w 1985 roku ("za działalność na szkodę socjalistycznego krótkofalarstwa" - cytat z oficjalnego uzasadnienia) utraciłem na kilka lat licencję krótkofalowca.

Używam w moim hobby sprzętu firmy Kenwood. Na fale krótkie jest to mały transceiver (w zasadzie mobilny, do używania w samochodzie i w plenerze, u mnie dobrze spisuje się jako urządzenie stacjonarne) TS-50. Wraz ze "skrzynką antenową" (antenna tuner) AT-50 obsługuje wszystkie pasma amatorskie w zakresie do 30 MHz i wszystkie emisje (SSB, CW, także możliwe jest użycie AM i FM). Używam na fale krótkie anteny FD-4 firmy Fritzel z Niemiec.

Na fale ultrakrótkie (VHF - pasmo 145 MHz i UHF - pasmo 430 MHz) używam też transceivera produkcji Kenwooda: TM-733. Pracuje on na obu tych pasmach z modulacją częstotliwości (FM). Antena jest dookólna kolinearna GP-9 firmy Comet.

Posiadam jeszcze urządzenie przenośne (handy) Kenwooda typu TH-78. Jest to maleńki duobander (na 2 m i na 70 cm) z maksymalną mocą 5 W.


7-06-2010W tym miejscu umieszczać będę najnowszą tabelę krótkofalowców polskich (głównie z SP3), którzy zostali zarejestrowani przez służby specjalne PRL-u przed rokiem 1990 jako tzw. osobowe źródła informacji (OZI), najczęściej jako tajni współpracownicy (TW).

Odsyłam również na moją podstronę "Instytut Pamięci Narodowej", gdzie umieściłem szczegółowe wyjaśnienie metodologii moich badań na temat inwigilacji krótkofalowców polskich przez służby specjalne PRL-u w minionej epoce.

8-10-2016

Powrót