-STRONA GŁÓWNA-
AKTUALNOŚCI I CIEKAWOSTKI
ALFRED ZNAMIEROWSKI
GŁÓWNY REJESTR FLAG
I HERBÓW POLSKICH
INSTYTUT I JEGO DOROBEK
KATALOG WEKSYLIÓW SAMORZĄDOWYCH
KONTAKT
LINKI
PROJEKTOWANIE
HERBÓW I WEKSYLIÓW
PROTOKÓŁ FLAGOWY
ŚWIATOWE ARCHIWUM
HERBÓW I FLAG
WEKSYLOLOGIA
ZASADY PROJEKTOWANIA FLAG
WróćStrona główna Drukuj

PROTOKÓŁ FLAGOWY - Jak postępować z flagami

2005-07-11

Do naszego Instytutu bardzo często zwracają się władze jednostek samorządowych i różnych instytucji z pytaniami dotyczącymi kolejności eksponowania flag. Dlatego, aby im ułatwić dostęp do informacji publikujemy tutaj szczegółowy protokół flagowy.
W Polsce nie regulują tego żadne przepisy, lecz w wielu państwach ościennych i dalszych jest to od dawna uregulowane. Na podstawie tych regulacji kilka lat temu Polskie Towarzystwo Weksylologiczne opracowało wytyczne jakimi należy się kierować. Zostały one przeze mnie sprecyzowane w najdrobniejszych szczegółach i opatrzone rysunkami.Warunki eksponowania flagi.

1. Flaga musi być czysta i nie postrzępiona, a jej barwy nie mogą być wyblakłe.
2. Na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do zmroku. Jeśli ma pozostać na maszcie dłużej musi być dobrze oświetlona.
3. Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej i przy wyjątkowo silnym wietrze.
4. Flaga nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
5. Na fladze nie umieszcza się żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
6. Jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie. Flagi związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do muzeum.

Sposoby eksponowania flagi.

1. Najbardziej godnym sposobem eksponowania flagi jest na maszcie pionowym lub skośnym
2. Inne sposoby eksponowania flagi to:
1) Wywieszenie z okna lub balkonu na drążku prostopadłym do ściany budynku.
2) Zawieszenie pionowo na linie umieszczonej nad ulicą między dwoma budynkami.
3) Zatknięcie na drążku w skośnym uchwycie przymocowanym do ściany budynku, latarni ulicznej lub pojazdu komunikacji miejskiej.

4) Umieszczenie na pręcie umocowanym do prawego błotnika samochodu (chorągiewka samochodowa).
5) Niesienie na drzewcu w pochodzie.
6) Umieszczenie na drzewcu na specjalnej podstawie w sali lub gabinecie, a także na podium po prawej stronie mównicy.
7) Umieszczenie na pręcie z podstawką i ustawienie na stole (flaga stolikowa).
7) Umocowanie górnego skraju do poziomej listwy w krytych obiektach sportowych.

Ceremoniał

1. Uroczyste podniesienie flagi odbywa się publicznie z uroczystą asystą i przy wykonaniu hymnu państwowego. Dwie osoby rozwijają złożoną flagę, po czym jedna z nich umocowuje ją do linki a druga trzyma część swobodną tak, by nie dotknęła podłoża. Osoba, która umocowała flagę wciąga ją na maszt. Druga puszcza skraj części swobodnej dopiero gdy jest na wysokości jej ramion.
2. W dniach żałoby narodowej flagi na masztach pionowych spuszcza się do połowy masztu. Rano podnosi się flagę na szczyt masztu, po czym powoli opuszcza się ją do połowy wysokości masztu. Wieczorem podnosi się flagę na chwilę na szczyt masztu, po czym opuszcza na dół i składa. Flagę na masztach skośnych opatruje się kirem.
3. Flagę podnosi się na maszt energicznie i opuszcza powoli.
4. Zawsze po ściągnięciu flagi z masztu należy ją złożyć. Ceremonialne składanie flagi- rys. 14

5. Flaga zawieszona pionowo ma zawsze pas biały z lewej strony. Jeśli jest na maszcie umocowana do ruchomego pręta poprzecznego, pas biały będzie zawsze przy maszcie. Jeśli flaga jest zawieszona nad jezdnią ulicy, pas biały będzie po lewej dla patrzących w kierunku rosnącej numeracji domów.
6. Flaga skrzyżowana z inną flagą jest z lewej strony a jej drzewce krzyżuje się nad drzewcem innej flagi.
7. Flaga przykrywająca trumnę jest ułożona na niej tak, że linia oddzielająca obie barwy flagi pokrywa się z wyimaginowaną linią dzielącą trumną na pół wzdłuż jej długości. Pas biały jest nad sercem zmarłego. Przed złożeniem trumny do grobu należy flagę zdjąć, złożyć w sposób przewidziany ceremoniałem i wręczyć najbliższemu krewnemu osoby zmarłej lub jej pełnomocnikowi.
8. W czasie uroczystości odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej zalecane jest użycie flagi, lecz nie można jej użyć jako zasłony lub przykrycia pomnika lub tablicy.
9. Na fladze nie kładzie się żadnych przedmiotów, w tym wieńców lub kwiatów.
10. Flagi nie należy nieść rozpostartej poziomo lecz musi ona zawsze być na drzewcu i swobodnie powiewać.
11. Flagą nie oddaje się honorów (na przykład jej pochyleniem) żadnej innej fladze, znakowi lub osobie.
12. Flagi nie używa się jako opakowanie i do przenoszenia czegokolwiek.


Eksponowanie flagi Rzeczypospolitej Polskiej z innymi flagami.

1. Generalnie obowiązuje zasada, że flaga gospodarza zajmuje miejsce honorowe. Tak więc flaga Rzeczypospolitej Polskiej ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami, a w przypadku flag jednostek samorządowych flagi polskich samorządów mają pierwszeństwo przed flagami zagranicznych jednostek terytorialnych tego samego rzędu.
2. Flagi umieszczane są w zgodzie z następującą hierarchią:
1) Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Flaga innego państwa.
3) Flaga województwa.
4) Flaga powiatu.
5) Flaga gminy.
6) Flaga Unii Europejskiej.
7) Flaga organizacji ogólnopolskiej.
8) Flaga organizacji międzynarodowej.
9) Flaga służbowa (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.)
10) Flaga firmowa (instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.)
11) Flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą).

3. W przypadku użycia flag więcej niż jednego obcego państwa, kolejność (po fladze Rzeczypospolitej Polskiej) wyznaczają nazwy tych państw w języku polskim.
4. Niezależnie od tego czy flagi zostaną umieszczone na masztach, czy też będą niesione na czele pochodu, ich kolejność będzie taka jak na rys. 15


Ekspozycja na masztach pionowych.

1. Jeden maszt ustawia się przed budynkiem po tej stronie wejścia do niego, która dla patrzącego na budynek jest stroną lewą.
2. Dwa lub więcej masztów można rozmieścić w linii prostej wzdłuż fasady budynku lub prostopadle do niej, po jednej lub po obu stronach alei prowadzącej do głównego wejścia. Trzy lub więcej masztów można rozmieścić w półkolu, 7 lub więcej masztów w kole. W centrum koła można ustawić maszt przeznaczony dla flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejność flag na masztach ustawionych w różnych konfiguracjach pokazana jest na rys.
3. Wszystkie maszty muszą mieć jednakową wysokość.
4. Odległość między masztami nie może być mniejsza od 1/5 wysokości masztu.
5. Wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość (wysokość).
6. Szerokość (wysokość) flagi nie może być mniejsza niż 1/6 i większa niż 1/4 wysokości masztu. 7. Na każdym maszcie wolno podnieść tylko jedną flagę.
8. Jeśli flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest eksponowana obok innych flag to wciąga się ją na maszt jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.Kolejnośc Flag w pólkolu i koleWróćGóraDrukuj
Redakcja - Kontakt - Księga gości - Archiwum - Napisali o nas - Dodaj do ulubionych - Ustaw jako startową - Nasze bannery
Copyright © 2002-2012 Wydawnictwo InternetoweWydawnictwo Internetowe ONPowered by Powered by DV
Wszystkie prawa zastrzeżone.