Zapytanie nr 3948

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia okoliczności rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę z Krzysztofem Borowiakiem, dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON

   Szanowny Panie Premierze! W skierowanym do Ministra Obrony Narodowej zapytaniu z dnia 17.03.2001 r. podniosłem sprawę wyjaśnienia okoliczności rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę z dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON panem Krzysztofem Borowiakiem. W odpowiedzi otrzymałem informację, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia było ciężkie naruszenie przez pana Borowiaka podstawowych obowiązków pracowniczych, m.in. wykorzystanie części swojego pobytu na zwolnieniu lekarskim na publiczną krytykę założeń reformy szkolnictwa wojskowego. Tymczasem w prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.06.2004 r. Sąd stwierdził, że powodem zastosowania wobec pana Borowiaka art. 52 Kodeksu Pracy był istniejący między Ministerstwem Obrony Narodowej a panem Borowiakiem konflikt, ˝zaś wykonywanie pewnych czynności związanych ze świadczeniem pracy podczas zwolnienia lekarskiego stanowiło jedynie pretekst do pozbycia się (...) z pracy˝. Niniejsza sprawa została definitywnie zakończona, jednak stanowi pewnego rodzaju świadectwo nieprawidłowości, których w przyszłości należałoby unikać.

   Panie Premierze,

   - Jakie konsekwencje poniosły osoby, które odpowiadają za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z panem Borowiakiem?

   - Jakie działania zamierza Pan podjąć, by takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Bogdan Lewandowski

   Toruń, dnia 14 marca 2005 r.