Władze Akcji Katolickiej w Polsce

W dniu 21 listopada 1998 roku Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wybrała pierwszy Zarząd KIAK. Kilka dni później Konferencja Episkopatu Polski wybrała, spośród trzech kandydatów przedstawionych jej przez Radę, Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, panią Halinę Szydełko. Pani Prezes ukończyła staudia prawniczne w filii UMCS w Rzeszowie i pracuje jako radca prawny, jest członkiem DIAK diecezji rzeszowskiej. Do Zarządu KIAK został również wybrany Marek Jędrzejczak, przewodniczący Zespołu Inicjatywnego Akcji Katolickiej, który organizował stowarzyszenie w naszej diecezji. Pozostałymi członkami Zarządu zostali: wiceprezesi Jerzy Karpiński z archidiec. gdańskiej i Krzysztof Borowiak z archidiec. poznańskiej, sekretarz - Halina Twardowska z diec. bielsko-żywieckiej, skarbnik - Piotr Frank z diec. toruńskiej, oraz członkowie zarządu: Bożena Ulewicz z diec. warmińskiej, Walerian Piotrowki z diec. zielonogórsko-gorzowskiej i Wiesław Smereczyński z diec. toruńskiej.Paweł P. Kaszyński
2000-03-10