Komunikat z posiedzenia Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 24 sierpnia 2005 r.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zaaprobowało wstępną decyzję prezydium Kolegium z dnia 16 sierpnia br. dotyczącą kandydatów na stanowisko prezesa IPN. Uznano, że warunki formalne określone w ogłoszeniu o konkursie spełniają następujący kandydaci:

Krzysztof Borowiak – ur. 1954, doktor nauk technicznych, w latach 2000–2001 dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON;

Janusz Krupski – ur. 1951, historyk, wydawca, w latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej, od października 2000 r. zastępca prezesa IPN;

Andrzej Krzysztof Kunert – ur. 1952, historyk, doktor nauk humanistycznych, doradca dyrektora Biblioteki Narodowej, prezes zarządu Fundacji Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956;

Janusz Kurtyka – ur. 1960, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, od września 2000 r. dyrektor Oddziału IPN w Krakowie;

Bolesław Orłowski – ur. 1934, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Nauki PAN;

Jan Pięta – ur. 1939, profesor nauk wojskowych, pułkownik WP, w latach 1992–1997 przewodniczący Wojskowej Komisji Archiwalnej, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie;

Andrzej Przewoźnik – ur. 1963, historyk, od września 1992 r. sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;

Mariusz Węgrzyn – ur. 1965, filozof, publicysta, m.in. „Naszego Dziennika” i „Myśli Polskiej”;

Piotr Woyciechowski – ur. 1966, politolog, ekspert parlamentarny w dziedzinie ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa narodowego, publicysta „Rzeczpospolitej”, w 1992 r. doradca ministra spraw wewnętrznych;

Wiesław Zajączkowski – ur. 1944, radca prawny, w latach 1989–1991 poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z Siedlec.

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu wymienionych osób do drugiego etapu konkursu, tj. przesłuchań, Kolegium podejmie po zapoznaniu się z odpowiedziami na zapytanie skierowane 16 sierpnia do archiwów: Instytutu Pamięci Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani tylko ci kandydaci, co do których nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Ponadto Kolegium ustaliło, że przesłuchania kandydatów odbędą się 21 lub 26 września br. - w zależności od terminu otrzymania odpowiedzi wymienionych wyżej instytucji.


Przewodniczący Kolegium IPN
(-) dr Sławomir Radoń

24.08.05


powrót