ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa 60,
tel. (+48 22) 687 65 99,
tel. (+48 22) 687 50 06,
fax. (+48 22) 687 67 28.


Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 


    

    Dr inż. Krzysztof Borowiak - wyłoniony w konkursie organizowanym przez Urząd Służby Cywilnej - pełni swoją funkcję od 15 maja 2000 r. Urodzony w 1954 roku, z wykształcenia inżynier elektryk (dyplom Politechniki Poznańskiej 1978 r.), jest mieszkańcem Poznania.
Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, uzyskując stopień naukowy doktora w zakresie telekomunikacji. Przez kolejne 10 lat prowadził własną firmę konsultingową, specjalizującą się w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.  W tym czasie uzupełnił swoje wykształcenie o zagadnienia z dziedziny zarządzania (MBA) i logistyki (Podyplomowe Studium Logistyki w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu). Jest żonaty, ma czworo dzieci. Zainteresowania: krótkofalarstwo, muzyka poważna, strzelectwo.

 

NA GÓRĘ