Akcja Katolicka
Strona glowna
Historia
Cele Akcji Katolickiej
organizacja
Aktualnosci
logo

Organizacja Akcji Katolickiej

Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej stanowią Prezesi parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, oraz 11 osób nominowanych przez ks. Arcybiskupa Metropolitę.

Asystentem kościelnym Akcji Katolickiej jest Wikariusz Biskupi ks. dr Stefan Schudy. (24.06.1996). Prezesem DIAK mianował Ks. Abp Metropolita p. mgra inż. Kazimierza Grześkowiaka.
W Archidiecezji Poznańskiej ukonstytuował się 31 stycznia 1998 r.

Zarząd w składzie:

 • Wiceprezes - prof. dr hab Henryk Szydłowski,
 • Wiceprezes - mgr Urszula Wachowska, Posłanka na Sejm,
 • Sekretarz - mgr inż. Ewa Siwak,
 • Skarbnik - mgr Jan Neugebauer,
 • Członkowie Zarządu:
  Dr Joanna Tekielak,
  Dr inż. Krzysztof Borowiak,
  Dr inż. Witold Horst,
  Zbigniew Piasecki.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Jerzy Gruszka,
 • Bogumiła Łęcka,
 • Marek Pietrzyński,
 • Jerzy Radojewski,
 • Stanisław Wałęga

Delegatami do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zostali wybrani:

 • Krzysztof Borowiak
 • Andrzej Czyżak.

Dla usprawnienia pracy powołano na ostatnim spotkaniu Rady DIAK, dwa zespoły: prawny i programowy.

DIAK (Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej) w Archidiecezji Poznańskiej wydaje, Biuletyn Akcji Katolickiej. Redaktorem naczelnym Biuletynu jest p. red. Longin Marchlewicz, technicznym: dr inż. Jerzy Radojewski, odpowiedzialna z ramienia Zarządu dr Joanna Tekielak.

Zebrania Zarządu odbywają się w siedzibie Akcji Katolickiej, Ostrów Tumski 9 , we wtorki, co dwa tygodnie.

Dyżury:

 • Sekretariat:
  • poniedziałek, 9-13,
  • wtorek, 16-18.
 • Zarząd:
  • środa, 16-18,
  • piątek, 9-13.

Adres DIAK: