Zapytanie nr 3474

do ministra obrony narodowej

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej

   Szanowny Panie Ministrze! W dniu 5 lutego br. Ministerstwo Obrony Narodowej rozwiązało umowę o pracę z dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON panem Krzysztofem Borowiakiem. Uprzejmie proszę pana ministra o wyjaśnienie okoliczności tej sprawy i podania przyczyn odwołania pana Borowiaka z zajmowanego stanowiska.

   Z poważaniem

   Poseł Bogdan Lewandowski

   Toruń, dnia 17 marca 2001 r.