GODŁO KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
RZECZPOSPOLITA POLSKA
KOMUNIKATY PO RM

RADA MINISTRÓW
POLSKA
ADMINISTRACJA
CENTRUM PRASOWE
KONTAKT
MULTIMEDIA
ODNOŚNIKI
ARCHIWUM
   Start » Archiwum » Komunikaty po RM » Szczegóły informacji
 
Drukuj

Komunikat po KSORM - 5.09.2001

5.09.2001, Warszawa

Podczas posiedzenia Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów:

  • przyjął i rekomendował Radzie Ministrów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej, z rozbieżnością ministra spraw zagranicznych, dotyczącą potrzeby uzupełnienia uzasadnienia do ww. projektu.

Projektowane rozporządzenie obejmuje przekształcenia organizacyjne i kompetencyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej wynikające z: członkostwa w NATO, przyjęcia przez Radę Ministrów 30 stycznia 2001 r. "Programu Przebudowy i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006", ustaleń ustawy budżetowej na 2001 r., jak również zmian w "Wykazie jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim".

Projektowane przekształcenia w ministerstwie spowodują uproszczenie struktur, przejrzystość kompetencyjną i większą ich samodzielność.

 

  • przyjął informację Ministra Obrony Narodowej o stanie prac dotyczących gotowości obronnej państwa.

Drukuj
STOPKA

| Strona startowa | Mapa serwisu | Wyszukiwarka | Poleć stronę |

| Rada Ministrów | Polska | Administracja | Centrum prasowe | Kontakt | Multimedia | Odnośniki | Archiwum |

Copyright 2002 Centrum Informacyjne Rządu

CENTRUM INFORMACYJNE RZĄDU