Warszawa, 31-05-2005
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
Nr KRS-02551-19-05


Pan Krzysztof Borowiak

   W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 kwietnia 2005 roku uprzejmie zawiadamiam, że Krajowa Rada Sądownictwa nie znalazła podstaw do podjęcia czynności dyscyplinarnych, o których mowa w art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w stosunku do sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jakuba Pinkowskiego.

sędzia Krzysztof Strzelczyk

Powrót