Prezes Rady Ministrów,

prof. Dr Jerzy Buzek

(marzec 1998)

Szanowny Panie Premierze,

My, uczestnicy polskich list dyskusyjnych w Internecie piszemy do Pana w sprawie życia i śmierci naszego rodaka, Roberta Czarkowskiego, który od ponad 4 lat przebywa w więzieniu w Panamie oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił. Prokuratura panamska sporządziła akt oskarżenia w oparciu o sfałszowane dowody. Jakiekolwiek próby apelacji lub interwencji na rzecz Czarkowskiego napotykają na opór tamtejszego "wymiaru sprawiedliwości", który ze sprawiedliwością niewiele ma wspólnego. Robert jest obywatelem polskim, zamieszkałym od kilkunastu lat w Kostaryce, gdzie ma rodzinę, to jest żonę i dwoje dzieci. Próbujemy od roku wydostać go z tego piekła, ale nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez interwencji rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Człowiek ten zasłużył się wielce w walce z komunistami w Nikaragui i istnieje uzasadnione podejrzenie, że jego uwięzienie jest aktem zemsty za to co zrobił.

Na temat Roberta ukazały się artykuły w polskiej prasie - min. w Super Expressie, Najwyższym Czasie, Tygodniku Śląskim - nie przyniosły one jednak najmniejszego skutku. Od przeszło roku interweniujemy w polskim MSZ i Min. Sprawiedliwości, również bez skutku. Do listopada byli w nich głownie komuniści, którzy do Czarkowskiego nie pałają sympatia. Liczymy na to, że nowy rząd polski i Pan Premier osobiście może tę sytuacje zmienić. Prosimy Pana o interwencję. Władze polskie znają sprawę R. Czarkowskiego. Wg posiadanych przez nas informacji sprawę w MSZ powinien znać Wydział Opieki Konsularnej w Departamencie Konsularnym i Wychodźstwa. W Min. Sprawiedliwości sprawę powinien znać Wydział Prawa Międzynarodowego. W Panamie zajmuje się sprawą Biuro Radcy Handlowego w osobie p. Henryka Kobierowskiego (Charge d'Affaires a.i. przy rządzie Republiki Panama). Nb. p. H. Kobierowskiemu należą się słowa najwyższego uznania za osobiste zaangażowanie i to, co udało mu się uczynić w tych trudnych warunkach dla R. Czarkowskiego. Niestety, dotychczasowe działania naszych władz w kraju są nieskuteczne, żeby nie powiedzieć opieszale...

Nie jest naszą rzeczą proponowanie niezbędnych kroków prawnych, czy działań dyplomatycznych. Nasze sugestie, z braku dostatecznej wiedzy prawnej, mogą być nietrafne. Wierzymy, że specjaliści oraz prawnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrobią to lepiej i skuteczniej od nas. Niezbędna jest jednak wola działania tych instytucji. Zważywszy czas, który upłynął od przekazania pierwszej informacji o sprawie Roberta Czarkowskiego do MSZ i MS, uzasadnionym jest podejrzenie, że takiej woli niestety nie ma. Warunki, w jakich przez te 4 lata przebywa Robert Czarkowski, jego stan zdrowia przywodzą na myśl losy więźniów obozów koncentracyjnych, czy więzień z okresu reżimu stalinowskiego.

Liczymy na Pańskie zdecydowanie i zaangażowanie, o którym wspominał Pan przy okazji uwolnienia naszych Rodaków porwanych w Czeczenii.

Hańbą nie do wymazania byłaby śmierć tego człowieka w więzieniu, pozbawionego pomocy rządu, który powinien być z niego dumny.

Załączamy również listę podpisów uczestników list dyskusyjnych, w których imieniu przekazujemy tę prośbę.

Jedyna nadzieja w Panu, Panie Premierze.

Łączymy wyrazy szacunku, licząc na pozytywne i stosownie do możliwości szybkie załatwienie tej okropnej sprawy.

1 Prof. dr hab. Roman Antoszewski
2 Jacek Arkuszewski
3 Janusz Baczyński
4 Leszek Bajor
5 Krzysztof Bińkowski
6 Józef Bonin
7 Krzysztof Borowiak
8 Prof. dr hab. Krzysztof Cena
9 Marek Ciesielski
10 Stanisław Drop
11 Waldemar Dworakowski
12 Jarosław Dziubek
13 Jan M. Fijor
14 Stanisław Gacek
15 Stanislaw Gacek
16 Piotr Gałkowski
17 Jacek Gancarczyk
18 Wilhelm Głowacki
19 Jan Grylicki
20 Dr. Mieczysław Gutowski
21 Leon J. Idzkowski
22 Tomasz Jackowski
23 Robert Jankowski
24 Janusz Januszewski
25 Marek Jaskowski
26 Jacek Jemielity
27 Jacek Joniec
28 Dariusz Józefowicz
29 Mieczysław Jurkowski
30 Tomasz J Kazmierski
31 Zygmunt R. Kich
32 Leszek A. Kleczkowski
33 Dr. Andrzej M. Kobos
34 Dariusz Kołodziej
35 Jerzy Konior
36 Rafal Konopka
37 Zbigniew Kozioł
38 Marcin Kropp
39 Stanisław Kuchnowski
40 Beata E. Kupiec
41 Jan K. Labanowski
42 Adam Lange
43 Magdalena Lenarczyk
44 Konrad Lepecki
45 Marcin Lewandowski
46 Ryszard Majchrzak
47 Stefan Marjański
48 Jerzy Maselko
49 Aleksander J. Matejko
50 Jerzy Matwiejczuk
51 Lech Maziakowski
52 Mariusz Mazur
53 Piotr Mojski
54 Edward Mściwojewski
55 Magdalena Nawrocka
56 Dr. Michał Niewiadomski
57 Władysław Nowakowski
58 Tomasz Ogryczak
59 Karol Olszański
60 Władysław J. Pawłowski
61 Tomasz Pilachowski
62 Krzysztof Piotrowski
63 Piotr Powązka
64 Dr. Łukasz Pruski
65 Teresa Prussak-Wieckowska
66 Witold Raczunas
67 Paweł Raczunas
68 Joanna i Sławomir P. Sadocha
69 Andrzej M. Salski
70 Ryszard Saul
71 Andrzej Serafin
72 Sławomir Sierak
73 Waldemar Skiers
74 Piotr Sobiesiak
75 Stefan Sokołowski
76 Łukasz Stawicki
77 Bolesław Stępniak
78 Janusz Styber
79 Wojciech Subalski
80 Michał Szuca
81 Olga i Adam Szulc
82 Andrzej Szymoszek
83 Zbigniew Ściubak
84 Stanisław Świątelski
85 Grzegorz Świderski
86 Jerzy Świrydczuk
87 Dariusz Tarnawski
88 Alicia & Dominik Thomeyer
89 Marcin Tłustochowicz
90 Adam Tomaszewski
91 Piotr Tomicki
92 Maciej Turowski
93 Andrzej Węgrzyn
94 Mirosław J Wiechowski
95 Emilia Wiśniewska
96 Wojciech Wiśniewski
97 Piotr Wnukowski
98 Marcin Woźniak
99 Krzysztof Woźniak
100 Roman Woźny
101 Rafał Zaremba
102 Tadeusz Franciszek Zieliński